Tyba is now trusting JobTeaser for your career, activate your account now.

Activate now Questions?

Ambassaden i Berlin søger praktikant til Kommunikation, Kultur og Public Diplomacy at Danmark i Tyskland

Danske statsborgere - eller personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark - der er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, kan søge om praktikophold i uddannelsesøjemed ved ambassaden i Berlin, eller ved generalkonsulaterne i Hamborg eller München. Praktikopholdets varighed er seks måneder, med start 1. februar eller 1. august.

Om Ambassaden i Berlin: 

Der er altid stor aktivitet på ambassaden i Berlin, og de ca. 8 praktikanter, der hvert semester er fordelt på ambassadens afdelinger, får stort indblik i både egne fagområder og alle andre aktiviteter på en af Danmarks største ambassader. Her får du direkte erfaring med, hvordan samspillet mellem politik, kultur og erhvervsliv skaber værdi for det danske samfund.

Ambassaden i Berlin er placeret i det nordiske ambassadekompleks, sammen med Finlands, Islands, Norges og Sveriges ambassader, og du får rig mulighed for også at lære studerende fra de andre ambassader at kendegennem sociale arrangementer og fagligt samarbejde. Bl.a. organiserer praktikanterne hvert semester et praktikantentarrangement, for studerende fra ambassader og myndigheder i Berlin.

På ambassaden bliver du en integreret del af din afdeling og der er rig mulighed for at engagere sig socialt med kolleger.

Om Afdelingen for Kultur, KOmmunikation og Public Diplomacy: 

Overordnet er det kultur- og kommunikationsafdelingens opgave at skabe dialog mellem danske og tyske kultur- og uddannelsesinstitutioner, støtte danske kunstnere i Tyskland og formidle dansk kunst og kultur. Afdelingen står derudover for at kommunikere ambassadens samlede aktiviteter i samarbejde med ambassadens øvrige afdelinger.

Afdelingen deltager i mange kulturelle arrangementer og samarbejder om gennemførelsen af arrangementer med forskellige kulturelle institutioner i Danmark og Tyskland.

Derudover varetages al kontakt til den tyske og danske presse - det vil sige akkreditering ved officielle besøg, udsendelse af pressemeddelelser etc.

Kvalifikationer:

  • Gode tyskkundskaber

  • Gode kommunikations- og formidlingskundskaber

  • Evnen til at multitaske

  • Forstå svensk og norsk til husbehov

  • Evnen til at arbejde kreativt og selvstændigt

  • Kendskab til det danske kulturlandskab og gerne til det tyske/berlinske kulturlandskab

  • Gode organisatoriske evner

  • Kendskab til Office-pakken (f.eks. Outlook og Excel)

Opgaver:

Praktikanten varetager bl.a. sagsbehandling, herunder informationssøgning, information til borgere i Tyskland og Danmark, opdatering af afdelingens database, bistand ved oversættelser o.lign.

Desuden står praktikanten for at lave rundvisninger på tysk/dansk/engelsk for besøgende på ambassadekomplekset og deltager i det daglige presse- og kommunikationsarbejde. Pressearbejdet kan bl.a. bestå af bidrag til ambassadens sociale medier samt produktion af tekster om kulturarrangementer til egne og andre platforme.

I løbet af praktikforløbet deltager praktikanten selvstændigt i mange af ambassadens aktiviteter. Praktikanten inddrages i planlægning og gennemførelse af arrangementer, som afholdes i praktikperioden, f.eks.: Udstillinger i ambassadens fælleshus (logistik, planlægning, idéudvikling), besøg på ambassaden/i Berlin, oplæsninger, koncerter m.v.

Kultur- og kommunikationsafdelingens arbejdsområde er meget bredt og praktikanten vil få mulighed for at forme forløbet individuelt ved at vælge arbejdsopgaver ud fra personlige interesser og faglig baggrund.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KKP-afdelingen på .

Læs mere om ansøgningsprocessen her: