Praktikant til Bruxelles at Finans Danmark

Expires in 10 days

Vil du bo I Bruxelles, være helt tæt på processerne i EU og få erfaring med politisk interessevaretagelse?

Vi søger en praktikant (efterårssemestret 2023), der vil være med til at varetage den finansielle sektors interesser i relation til EU.

 

Din rolle og opgaver

Det er en unik mulighed for at få erfaring og indsigt i arbejdet med politisk interessevaretagelse for den finansielle sektor. Du bliver en del af et lille team bestående af dig og tre medarbejdere i Finans Danmarks Europa-afdeling. Sammen har I til opgave at få konverteret ekspertisen og det faglige materiale fra København til slagkraftig interessevaretagelse i EU.

Du får din egen opgaveportefølje, som blandt andet omfatter:

  • Overvågning af nyhedsstrømmen i Bruxelles for emner af interesse for den finansielle sektor fx bæredygtig finans, digitalisering af finanssektoren og regler om investeringsfonde.
  • Udarbejdelse af briefinger og baggrundspapirer samt støtte til tilrettelæggelse af arrangementer mv.
  • Kontakt til diverse andre organisationer og interessenter i EU-systemet
  • Koordinere og hjælpe med udarbejdelse af nyhedsbreve

 

For at komme i betragtning til stillingen som stagiaire er det afgørende, at:

  • Du interesserer dig for EU og den finansielle sektor.
  • Du er i gang med en relevant uddannelse på kandidatniveau

 

Praktikforløbet

Praktikopholdet er fra medio/ultimo august og cirka seks måneder frem. Det konkrete start- og sluttidspunkt aftales med dig. Du vil få en økonomisk godtgørelse hver måned under praktikopholdet. Du vil bo og arbejde i Bruxelles og indgå i pulserende liv omkring EU institutionerne. Finans Danmark betaler dine rejser og for dit kollegieværelse hos Den danske Kirkes kollegium.

 

Er du interesseret så send en kort ansøgning og cv hurtigst muligt. Vi indkalder til samtaler løbende.

Hvis du har spørgsmål, om hvordan det er at være i praktik hos Finans Danmark, så kontakt Head of EU-Affairs Thomas Nørby Dahl på tnd@fida.dk eller på 3016 1082. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Læs mere om os på www.finansdanmark.dk

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Thomas Nørby Dahl
tnd@fida.dk

Ansøgningsfrist:
Snarest muligt