Praktik på Ramboll Management Consulting at Rambøll

Expires in 11 days

Job Description

Vi erbjuder dig möjligheten att i team med våra konsulter lära dig konsultyrket och vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Som Nordens ledande oberoende samhällsrådgivare är vi verksamma inom alla samhällsdomäner och hållbarhetsperspektiv. Vi genomför uppdrag inom policyanalys, utredning, utvärdering, styrning, strategi, affärsutveckling, organisationsutveckling, ansvarsfullt företagande, förändringsledning, krisberedskap, säkerhetsskydd, totalförsvar, beteendeinsikter, tjänstedesign och samhällsekonomi. Vår bredd ger dig möjligheter att tillsammans med din handledare skräddarsy praktikplatsen utifrån vad du kan och vill utveckla dig inom.  

 

En utvecklande praktik 

För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har ett genuint samhällsintresse och vill vara en del av en utvecklingsorienterad, generös och prestigelös, men samtidigt högpresterande, miljö. 
 
Som praktikant har du möjlighet att jobba inom verksamhetens alla delar, men i din ansökan vill vi att du anger ditt främsta intresseområde (och upp till två till andra inriktningar). Till höstens praktikplats söker vi praktikanter med följande inriktningar: 
 

 1. Näringslivs- och innovationspolitik, regional utveckling och landsbygdsutveckling för en hållbar samhällsomställning 
 2. Nationalekonomi med fokus på samhällsekonomisk analys, energi, ekonomisk hållbarhet och ekonometri 
 3. Hållbarhetsintegrering i offentlig sektor med fokus på implementering av Agenda 2030 
 4. Hållbarhetsrådgivning mot privat sektor med fokus på hållbara finanser, cirkuläritet, mänskliga rättigheter, klimatstrategi, ESG och taxonomi 
 5. Beteendeinsikter, beteendeekonomi och nudging för hållbara beteendeförändringar 
 6. Tjänstedesign med fokus på tjänstesystem, organisationsdesign och policyutveckling 
 7. Visualisering med fokus på layout, grafisk produktion, datajournalistik och infografik 
 8. Organisationsutveckling och styrning med fokus myndigheter, kommuner och företag 
 9. Affärsutveckling, strategi och finansiell analys med fokus offentliga och privata företag 
 10. Social hållbarhet med fokus på främjande och förebyggande insatser inom välfärdsområdet såsom mänskliga rättigheter och tillgänglighetsfrågor 
 11. Brottsförebyggande och trygghet 
 12. Resiliens, krisberedskap, totalförsvar, robusthet, säkerhetsskydd och risk 
 13. Stakeholder intelligence med fokus på tekniska lösningar och genomförande av enkätundersökningar 
 14. Administratör till ledningsgrupp och marknadsstaben 

 

Eftersom vi ser praktiken som en naturlig rekryteringskanal till vår fortsatta tillväxt, lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och drivkrafter. Om du är vår nya Praktikant hos Ramboll Management Consulting - klicka på knappen ”I’m interested” ovan. 

 

Inviting bright minds 

Som vår nya Praktikant hos Ramboll Management Consulting kommer du att vara en del av vår kunskapsmiljö i Stockholm, som består av ett hundratal konsulter. Våra viktigaste kunder är privata, statliga och kommunala bolag och statliga myndigheter såsom Regeringskansliet, Trafikverket, Tillväxtverket, Försvarsmakten, Försäkringskassan och Vinnova. Vi arbetar också mycket med kommuner, regioner, arbetsmarknadens parter, civilsamhället och EU-kommissionen. 
 
Genom våra uppdrag kommer du utveckla din förståelse för hur omställningen till ett hållbart samhälle ser ut i praktiken. Du kommer få god insyn i det offentliga systemet på olika nivåer och hur verksamheter konkret styrs och påverkas av politiska beslut. Arbetet är väldigt varierat, händelserikt och utvecklingsorienterat, och du kommer få känna på konsultrollen på riktigt. Praktiken ger möjlighet till mycket eget ansvar och vi lägger stort fokus på att du som praktikant får vara med och forma din praktiktid hos oss. Du kommer att arbeta nära din handledare som stöttar dig i att utvecklas och successivt ta mer ansvar under praktikperioden. Praktikperiodens längd är 20 veckor (terminsvis). 

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 • Arbeta i uppdragens alla faser, från uppstart med kunden till datainsamling, analys och leverans 

 • Successivt testa på att ta delansvar för olika arbetspaket och delleveranser 

 • Delta i vårt anbuds- och marknadsarbete 

 • Bistå i metod-, verksamhets- och affärsutvecklingsarbete 

 

Utvecklas tillsammans med oss 

När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att du 

 • läser en utbildning på master- eller kandidatnivå inom relevant utbildning, exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, civilingenjör, ledarskap, kommunikation, tjänstedesign, industridesign, kriminologi, krishantering och säkerhet, beteendevetenskap, administration eller samhällsplanering 

 • är ambitiös med goda betyg från din utbildning 

 • genuint vill bidra till en hållbar omställning i samhället 

 • är analytiskt lagd 

 • är självgående och initiativtagande men tycker bäst om att jobba tillsammans i grupp 

 • tycker om en varierande och flexibel arbetsdag. 

 

Välkommen till Ramboll Management Consulting 

Med 650 konsulter globalt, varav 100 i Sverige, är vi en ledande samhällsrådgivare i Norden. Hos oss får du chans att utvecklas inom en stor variation av verksamhetsområden, marknadssegment och uppdragstyper. Vi erbjuder en dynamisk, inspirerande och innovativ konsultmiljö, där du får arbeta med ambitiösa kunder och kollegor. Dina kollegor utmärks alla av sitt stora samhällsengagemang, sin höga prestationsnivå, utvecklingsvilja, kompetens och prestigelöshet. Gemensamt för alla våra uppdrag är drivkraften att skapa hållbara förändringar hos våra uppdragsgivare och i samhället - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 

 

Mångfald och en bredd av perspektiv är viktigt för oss  

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi välkomnar alla sökanden och eftersträvar en mångfald av perspektiv och erfarenheter.  

 

Ramboll i Sverige 

Ramboll är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle. 

 

Din ansökan 

För att vi ska kunna gå vidare med din ansökan vill vi att du bifogar: 

 • ett CV 

 • ett personligt brev 

 • fullständiga betyg 

 

Vi vill också att du anger vilken inriktning på din praktik som du i första (max 1) respektive i andra hand (max 2) söker. Du anger inriktning i fältet för Message to Hiring Manager. Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Vi kallar sökanden löpande så ansök gärna så snart som möjligt men absolut senast 16 oktober.