PRAKTIKANT TIL BRUXELLES at Landbrug & Fødevarer

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.

Landbrug & Fødevarers afdeling i Bruxelles søger en praktikant til Danish Dairy Board.

Praktikantens opgaver

Som praktikant vil dine væsentligste opgaver være at følge og referere møder og høringer i Europa-Parlamentets landbrugs-, forbruger- og miljøudvalg. Det indebærer at sætte dig ind i aktuelle lovforslag om alt fra økologi og mærkning af fødevarer til biobrændsel og landbrugsstøtte. Med andre ord får du mulighed for at arbejde med mange forskellige emner og få indblik i beslutningsprocessen i EU.

Du vil også deltage i afdelingens andre opgaver, eksempelvis hjælpe til med større projekter, deltage i konferencer, skriftligt formidle nyheder fra Bruxelles og skrive notater om relevante politiske emner.

Som praktikant hos Danish Dairy Board vil dine opgaver primært dreje sig om fødevarepolitik - herunder regler for mærkning og ernæringsprofiler- og handelspolitik, hvor du vil få mulighed for at beskæftige dig med både det indre marked og EU's eksterne handelsrelationer. Desuden vil de dele af den mere traditionelle landbrugspolitik, som vedrører mælkeproduktionen, samt klima- og miljøpolitik være områder, som du vil følge tæt.

Forventninger til dig

Som praktikant skal du have gå-på-mod, godt humør, have bestået din bachelor og skrive engelsk. Ligeledes skal du kunne arbejde selvstændigt såvel sammen med andre, samt have lyst til at lære en masse om fællesskabspolitikkerne inden for landbrug og fødevarer.

Om afdelingen

Landbrug & Fødevarers afdeling i Bruxelles består af Danish Agricultural Council, Danish Dairy Board og Danske Slagterier. Afdelingens hovedformål er med et europæisk og internationalt fokus at styrke den politiske interessevaretagelse for landmænd og fødevareerhvervets virksomheder.

Landbrugspolitik og fødevarepolitik er nogle af EU's kerneopgaver. Landbrugets rolle er central i forhold til den fremtidige fødevareforsyning. Derudover berører landbrugspolitikken mange mennesker gennem miljø-, forbruger- og handelslovgivning. Der er netop nu fokus på en omstrukturering af den fælles europæiske landbrugspolitik (CAP), som vil få afgørende betydning for landbruget fremover.

Praktisk

Under praktikopholdet bor du på den danske kirkes kollegium.

Varighed

Praktikperioden er fra den 1. september 2022 til den 31. januar 2023.

Ansøgning

Send din ansøgning ved at klikke på knappen ”Ansøg” herunder.

Ansøgningsfrist

Hurtigst muligt og senest onsdag den 30. juni 2022.

Vi behandler ansøgninger løbende.

Kontaktperson

Direktør i Danish Dairy Board Kirsten Holm Svendsen +32 4755 27 881

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen, der understøtter 189.000 arbejdspladser og en årlig eksport på 170 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.