Studiepraktikant til Børn & Kulturforvaltningen at Esbjerg Kommune

Er du på udkig efter et praktiksted, hvor du kan prøve dine færdigheder med opgaver i en kommunal forvaltning. Søger du udfordringer, hvor du kan prøve dine færdigheder af i praksis i ledelses-, projekt- og driftsopgaver. Er du interesseret i analyse, evaluering og afrapportering.

Børn & Kulturforvaltningen i Esbjerg Kommune søger selvstændig og motiveret studiepraktikant til et ulønnet praktikforløb i efteråret 2022.

Du vil komme til at indgå i det daglige arbejde i sekretariatet under Børn & Kultur på Esbjerg Rådhus. Du vil blive en del af et tværgående konsulentteam. Sekretariatet har det overordnede ansvar for administrationen af daginstitutions-, skole- og kulturområdet i Esbjerg Kommune. Vi servicerer 2 politiske udvalg: Børn & Skoleudvalget og Kultur & Fritidsudvalget.

Dine opgaver:

 • Deltagelse i projekt- og udviklingsarbejder
 • Udarbejde rapporter og udvikle kommunikationsmaterialer
 • Bidrage til planlægning og afvikling af forskellige arrangementer og mødefora
 • Deltagelse i evaluering af projekter.
 • Udarbejde survey og interview af borgere og medarbejdere.
 • Databehandling af kvalitative og kvantitative data
 • Politiske sagsfremstillinger og notater til det politiske niveau
 • Ad hoc-opgaver som referatskrivning, korrektur, print og forberedelse til møder/temadage, kalenderbooking, forplejning m.v.

Forventninger til dig:

 • Du er kandidatstuderende på en samfundsvidenskabelig uddannelse fx stud.scient.pol, stud scient., san publ. eller stud soc. m.v.
 • Du har gode analytiske evner og trives i en hverdag, hvor dine evner bruges i mangeartede opgaver.
 • Du har interesse for børne/unge området og kommunale forhold.
 • Du kan formidle kort og præcist både mundtligt og skriftligt.
 • Du kan arbejde selvstændigt og tage initiativ og kontakt til samarbejdspartnere.

Praktiske forhold:

Praktikopholdet skal placeres fra august til december 2022. Vi forestiller os 30 timer i ugen, men aftales individuelt alt efter dit studie. Praktikken er ulønnet, men vi kan hjælpe med midler til transport.

Du vil i hele praktikperioden være tilknyttet en kontaktperson, som kan hjælpe dig med praktiske og faglige problemstillinger.

Vi aftaler gerne at eventuelle studieopgaver, kan være en del af praktikken.

Ansøgning:

Er du interesseret, så send din ansøgning vedlagt CV til Jørgen Borg; mail jrb@esbjergkommune.dk.