Stockholm University

Multiple industries

8,484 followers

Universitetslektor i språkdidaktik med inriktning mot engelska (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University

vid . Sista ansökningsdag: 2023-06-11.

Institutionen för ämnesdidaktik tillhör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vi bedriver huvudsakligen lärarutbildning och forskning inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, samt inom matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik och språkdidaktik. Institutionen har särskilt ansvar för grundlärarutbildningen mot förskoleklass-årskurs 6, ämneslärarutbildningar och kompletterande pedagogiska utbildningar med olika inriktningar, samt externa uppdrag från kommuner och andra myndigheter. Institutionen har närmare 300 medarbetare vilket gör den till en av universitetets största.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, forskning, kursutveckling, handledning och examination på institutionens utbildningar inom ämnesområdet språkdidaktik med inriktning mot engelska. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i engelskämnets didaktik mot yngre och äldre åldrar och undervisning inom den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Det senare inkluderar att stödja och utveckla studenters praktiska färdigheter i didaktiskt arbete med skolelever och att delta i så kallade trepartssamtal mellan studenter, verksamhetsföreträdare på skolor och universitetets kurslärare. Undervisning på masternivå kan också förekomma. Till arbetsuppgifterna hör också att utföra administrativa uppgifter i anslutning till aktuella kurser.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i språkdidaktik eller engelska, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha förmåga att samarbeta och i övrigt ha den lämplighet som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Då arbetsuppgifterna gäller lärarutbildning och innefattar trepartssamtal på skolor krävs mycket goda kunskaper i svenska.

Bedömningsgrunder

Kunskaper och erfarenheter inom engelskämnets didaktik genom undervisning inom lärarutbildning, inklusive verksamhetsförlagd utbildning och handledning av självständigt arbete, är meriterande. Egen forskning inom området Språkdidaktik eller liknande är meriterande. Kunskaper i engelska motsvarande modersmålsnivå är meriterande, då undervisningen sker på engelska och en stor del av undervisningen organiseras i samverkan med Engelska institutionen. Meriterande är även erfarenheter från egen undervisning i engelska från grund- och/eller gymnasieskola, samt kunskaper om flerspråkighet och flerspråkiga elevers behov.
Vidare är det meriterande att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kompetens. Stor vikt fästs även vid den sökandes förmåga att strukturera och organisera en engagerande undervisning som stimulerar studenter till ett självständigt lärande.
Universitet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Den sökande ska på begäran kunna lämna referenser från tidigare undervisningsuppdrag.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad och avser 60 % av heltid i 6 månader. Tillträde 2023–08-01 eller enligt överenskommelse.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Joakim Sigvardson, tfn 08-1207 6710, .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Tyba