Två amanuenser till lärarutbildningen, Matematiska institutionen at Uppsala Universitet


Publicerad: 2023-05-23
Matematiska institutionen utlyser två amanuenstjänster för undervisning som lektionsledare på lärarutbildningen. Anställningarnas omfattning är 20 % av heltid och anställningsperioden är 12 månader.
Matematiska institutionen bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom matematik. Institutionen ansvarar för kurser i matematik inom en rad olika studieprogram på grundnivå och avancerad nivå: ett antal olika civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, lärarprogram, kandidatprogram i fakultetens områden och våra egna program, kandidatprogrammet i matematik och masterprogrammet i matematik. Antalet anställda är ca 130. Antalet helårsstudenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är ca 600. För mer information besök gärna
Institutionens forskningsområden är algebra, logik och representationsteori, analys och partiella differentialekvationer, dynamiska system och talteori, geometri och fysik, sannolikhetsteori och kombinatorik samt statistik, AI och data science.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning. Undervisning som lektionsledare och tillhörande administration, såsom tentamensrättning, på matematikkurser på ämneslärarprogrammets första år. Därutöver tillkommer deltagande i informationsmöten om lärarprogrammet och/eller popularisering av matematik.

Kvalifikationskrav

För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Sökande ska vara registrerad lärarstudent vid Uppsala universitet. Vid urval av behöriga sökande kommer ämnesfördjupning, t.ex. omfattning av avklarade matematikkurser och betygen på dessa, att tillmätas betydelse. Erfarenhet av undervisning eller annan relevant verksamhet kommer att tillmätas vikt.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv och en motivering till varför du söker tjänsten, uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Ladok. Skriv även vilken period du skulle vilja vara lektionsledare. (Studieplaner finns på Matematiska institutionens webbsida.)

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Anders Öberg, e-post anders.oberg@math.uu.se, tel 018-471 3196.Välkommen med din ansökan senast den 9 juni 2023, UFV-PA 2023/2019.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Remember to mention that you found this position on Tyba