Administrations- og Servicestyrelsen

Public

1,666 followers

Student med interesse for statslig økonomistyring, regnskab og sekretariatsdrift at Administrations- og Servicestyrelsen

Expires in 3 days

Har du lyst til at få erfaring med sekretariatsbetjening og administrative processer i staten? Så er det dig, vi søger til at bistå det It-tilsyn, der er oprettet for at hjælpe med at få Skatteforvaltningens samfundsbærende it-systemer på ret køl.

 

Om It-tilsynet

Hvert år opkræver Skatteforvaltningen over 1.000 mia. kr. gennem sine mange it-systemer. Velfungerende it-systemer i Skatteforvaltningen er således en forudsætning for finansieringen af den offentlige sektor. Der er behov for en stærkere styring af og et styrket tilsyn med Skatteforvaltningens it-område. Derfor blev It-tilsynet oprettet den 1. januar 2021.

It-tilsynet er en selvstændig myndighed i Skatteministeriet. It-tilsynet består af fem medlemmer udpeget af skatteministeren. Dertil kommer et sekretariat med pt. otte ansatte.

 

Om jobbet

Dine opgaver i sekretariatet vil bl.a. omfatte:

  • Bistand til økonomistyring, herunder udvikling og vedligeholdelse af interne kontroller
  • Bistand til regnskabsaflæggelse, herunder udarbejdelse af årsrapport
  • Bistand til honoreringen af It-tilsynets medlemmer
  • Bistand til indsamling af data til brug for udarbejdelse af It-tilsynets årlige beretning til Folketinget
  • Ad hoc bistand til en række øvrige administrative opgaver - f.eks. vedrørende styringsdokumenter vedr. informationssikkerhed og beredskab, journalisering, drift af hjemmeside o.lign.

Du vil få oplæring i opgaverne, og der vil løbende være adgang til sparring med andre medarbejdere i sekretariatet om opgaverne. Vi vil have fokus på din faglige udvikling og vil løbende give dig mere selvstændige arbejdsopgaver og opgaver af stigende sværhedsgrad.

Du vil opleve et godt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at hjælpe hinanden, have det sjovt sammen og samtidig løse vores opgaver med høj faglig kvalitet. Du vil samtidig få et godt indtryk af opgaveporteføljen i et sekretariat og kendskab til store dele af de administrative, og herunder økonomiske processer i et ministerium.

Der er tale om et fleksibelt job, hvor vi udviser hensyn til dit studie. Arbejdstiden er gennemsnitlig 10 - 15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder.

 

Om dig

Du uddanner dig pt. til cand.merc., cand.oecon., cand.merc.aud. eller lignende og er et par år inde i dit studie.

Du har en god talforståelse, og du interesserer dig for de administrative processer i et ministerium og for statslig økonomistyring og regnskab.

Du er engageret og vedholdende. Du ønsker at bidrage til gode samarbejdsrelationer i It-tilsynet.

 

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen” senest den 23. februar 2023. Ansættelse sker hurtigst muligt. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes organisation – Det Statslige Område og Cirkulære om organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter, IT-medarbejdere (HK) i Staten.

Du ansættes i It-tilsynets sekretariat. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatschef Gitte Fensten Madsen på tlf. 72372726 eller chefkonsulent Marianne Munch Jensen på tlf. 72375583.