Studenterambassadører til brobygning og rekruttering på TEK at University of Southern Denmark


Studenterambassadører søges til brobygnings- og rekrutteringsopgaver på TEK
Det Tekniske Fakultet på SDU i Odense søger ingeniørstuderende fra en række af fakultetets diplomingeniør- og bacheloruddannelser til at tage varetage div. brobygnings- og rekrutteringsopgaver, såvel på SDU som udenfor SDU (fx på gymnasier).

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Være vært for ’Studerende for en dag’ gæster på TEK
 • Besøge gymnasier rundt om i landet
 • Tage imod besøg af gymnasieklasser på TEK
 • Afholde faglige workshops og oplæg, på TEK eller på gymnasier
 • Medvirke i markedsføringsmateriale på sociale medier, hjemmeside m.m.

Vi søger ambassadører fra følgende ingeniøruddannelser:
 • Bygningsteknik (civilingeniør)
 • Elektrisk energiteknologi
 • Elektronik
 • Kemi- og bioteknologi (diplom- og civilingeniør)
 • Maskinteknik (civilingeniør)
 • Produktion
 • Robotteknologi (diplom- og civilingeniør)

Som ambassadør indgår du i et større team af ingeniørstuderende, Ambassadørkorpset, som er Det Tekniske Fakultets ansigt udadtil i mødet med potentielle nye studerende. Udover de arbejdsopgaver, der følger med stillingen, vil du som en del af korpset få gode muligheder for at lære mere om TEK’s øvrige ingeniøruddannelser, samt for at deltage i fællesarrangementer i løbet af året, nogle af social art og andre med kompetencefokus.

Vores ønsker til dig som ansøger

 • Du læser i foråret 2023 på 2. eller 4. semester af din diplomingeniør- eller bacheloruddannelse
 • Du har et godt indblik i din uddannelse og føler du er ’havnet på den rette hylde’
 • Du har lyst til at lære mere om fakultetets øvrige ingeniøruddannelser
 • Du synes det er sjovt at formidle og er en imødekommende person
 • Du er fleksibel, pligtopfyldende og ansvarlig

Du ansættes formelt til 1 time om ugen i gennemsnit. Den reelle arbejdstid er varierende, afhængig af henvendelser og aktiviteter, samt hvor mange opgaver du vælger at takke ja til.
Tjenestested: Odense
For yderligere information, kontakt Ulf Rasmussen på tlf. 65507522 eller e-mail , eller
Mette Qvarfot på tlf. 65507334 eller e-mail .
Ansøgningsfrist: søndag d. 19. februar 2023 kl. 23.59.59.
Ansættelsen er formelt set tidsbegrænset for perioden 1. marts 2023 - 31.januar 2024, men der er mulighed for forlængelse , hvis begge parter er enige om det.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbet af uge 8 og 9, efter nærmere aftale.
Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Bemærk: Ved ansættelse som studentermedhjælp eller faglig vejleder er det en forudsætning, at du er indskrevet som studerende på SDU.
Ansøgning skal indeholde følgebrev, CV og eksamensudskrift hvoraf det fremgår, hvor langt du er i dit studium ved SDU. Alle dokumenter i forbindelse med ansøgning bør ikke indeholde CPR-nummer – i så fald skal CPR-nummer overstreges.
Alle vedhæftede filer skal være i Adobe PDF.
Følgebrev og CV må max. fylde 5 Mb.
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes .
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Remember to mention that you found this position on Tyba