Stævningsmand til Retten i Horsens at Domstolsstyrelsen

Retten i Horsens søger stævningsmand

Vil du være med til at udføre en vigtig samfundsmæssig opgave? Har du lyst til et bijob nogle timer om ugen? Så er det måske noget for dig at blive beskikket som stævningsmand for Retten i Horsens.
Da vi lige nu primært har brug for at få dækket et område syd for Horsens, vil det blive betragtet som en fordel, hvis du er bosiddende i eller i nærheden af Hedensted Kommune.
Retten i Horsens er en af landets 24 byretter. Retten har omkring 55 ansatte. Retskredsen dækker kommunerne Skanderborg, Horsens og Hedensted. Retten har typisk 6 -7 beskikkede stævningsmænd.

Hvad skal du lave?

En stævningsmandsforkyndelse har til formål at sikre, at en vigtig besked fra retten bliver overgivet til den rette person og i rette tid.
Du vil løbende fra retten modtage indkaldelser og andre dokumenter i civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager, som skal forkyndes overfor en person eller et firma i dit distrikt. Forkyndelse sker på den måde, at du afleverer indkaldelsen eller dokumentet til den pågældende person. Straks efter noterer du på en såkaldt forkyndelsespåtegning, hvornår du har forkyndt dokumentet og over for hvem. Derefter skal forkyndelsespåtegningen returneres til Retten i Horsens.
Som stævningsmand har du en særdeles vigtig funktion for rettens arbejde, idet forkyndelsen ofte er det første skridt i sagen. Det er derfor også vigtigt, at forkyndelserne foretages så hurtigt som muligt af hensyn til sagsbehandlingstiden.

Hvem er du?

Vi lægger vægt på, at du
  • har en god situationsfornemmelse
  • har en rolig og venlig udstråling og fremtræder med autoritet
  • er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
  • er omhyggelig og samvittighedsfuld
  • er fleksibel i forbindelse med tilrettelæggelsen af din arbejdstid, når du modtager hastesager


Vederlags- og ansættelsesvilkårStævningsmanden ønskes beskikket snarest muligt.
Reglerne om hvervet som stævningsmand findes i retsplejelovens §§ 57 og 67 samt i bekendtgørelse nr. 816 af 25. juni 2013 (forkyndelsesbekendtgørelsen).
Vederlaget til stævningsmænd er fast i bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2018 med senere ændringer (vederlagsbekendtgørelsen). Vederlaget udgør for tiden 41,14 kr. pr. forkyndelse. For transport i egen bil ydes der godtgørelse svarende til statens høje takst, der for tiden udgør 3,70 kr. pr. km (forhøjes til 3,73 kr. pr. km. fra 1. januar 2023).

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationschef Mette Carl på tlf. 99 68 36 00.
Der vil i forbindelse med ansættelsesprocessen blive indhentet en straffeattest på dig.

Ansøgningen

Du skal indsende en kort ansøgning online via vores rekrutteringssystem på eller . Gå ind under punktet ”Job” i bjælken foroven og videre ind under "Ledige jobs" - "Se ledige stillinger". Her kan du søge på lokationen "Retten i Horsens" og derefter åbne stillingsopslaget. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på den røde ”Søg stillingen”-knap ude til højre.
Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte CV, relevante uddannelsespapirer samt eventuelle relevante udtalelser.
Vi skal have modtaget din ansøgning senest onsdag den 7. december 2022, kl. 14.00.
Da Danmarks Domstole gerne vil afspejle sammensætningen af den danske befolkning, opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 50.

Remember to mention that you found this position on Tyba