Accura

Consulting

1,790 followers

Studentermedhjælper til IP & Life Science at Accura

Expires in 12 days

Har du interesse inden for Immaterialret (IP) og Life Science, og kunne du tænke dig at opbygge en faglig specialisering hos et af Danmarks absolut førende advokatfirmaer? Så er du måske vores nye studentermedhjælper!

 

Afdelingen

Accuras afdeling for IP & Life Science rådgiver om beskyttelse, håndhævelse og kommerciel udnyttelse af immaterielle rettigheder, herunder bl.a. patenter, brugsmodeller, varemærker, designs og ophavsrettigheder. Vores rådgivning omfatter blandt andet konflikt- og retssagsbehandling. Derudover bistår vi med den strategiske og praktiske håndtering af håndhævelsen og opretholdelsen af allerede erhvervede rettigheder, ligesom vi leverer det strategisk afgørende aftalegrundlag for rettighedsporteføljer og produkter, som er genstand for immaterialretlig beskyttelse.

Herudover rådgiver afdelingen Life Science-industrien, som bl.a. tæller lægemiddel- og medicovirksomheder samt fødevare- og kosttilskudsvirksomheder. Accuras bistand inden for Life Science-industrien omfatter foruden de immaterialretlige aspekter nævnt ovenfor i høj grad også den særlovgivning, der regulerer Life Science-virksomheders adgang til og ageren på markedet, herunder bl.a. reglerne for reklame for lægemidler, medicinsk udstyr og fødevarer samt samarbejdet med læger, tandlæger, apotekere, sygeplejersker m.fl.

 

Hvordan vil din arbejdsdag se ud?

Du møder ind på kontoret med mulighed for at hente morgenmad i Accuras personalerestaurant, hvorefter du – eventuelt i samråd med afdelingens jurister – planlægger, hvilke opgaver der skal løses i løbet af dagen. Det kan være opgaver så som at:

  • foretage dybdegående informationssøgning
  • udarbejde kortere juridiske notater
  • indsamle og systematisere dokumenter
  • bistå afdelingens jurister i forbindelse med retssagsbehandling, herunder f.eks. ved udarbejdelsen af processkrifter, materialesamling og ekstrakt
  • udarbejde afdelingens interne og eksterne faglige nyhedsbreve på engelsk
  • opdatere afdelingens jurister på nyheder inden for immaterialret og Life Science
  • sørge for legalisering af dokumenter hos relevante myndigheder
  • … samt andre forefaldne opgaver

 

Hvem bliver din leder?

En partner, som ønsker, at du lykkes med at dygtiggøre dig og udvikle dig, og som har fokus på, at alle bidrager med kvalitet og skaber værdi i forretningen – alt imens det skal være sjovt at gå på arbejde. Samtidig vil der være en jurist i teamet, som bliver din tutor og daglige go-to-person.

 

Hvem bliver dine kolleger?

Et team på ni jurister, to trademark attorneys, to sekretærer og yderligere tre studentermedhjælper, som glæder sig til at få dig med på holdet, så du kan arbejde med juridiske opgaver og bistå afdelingen med at levere arbejde i høj kvalitet. Derudover vil du blive en del af Accuras samlede studenterhold på 80+, som ser frem til at spise frokost med dig og have det sjovt til festlige studenterarrangementer.

 

Hvem er du?

Du er på slutningen af bachelor eller starten af kandidaten på jurastudiet. Derudover har du en interesse for og klarer dig godt i de formueretlige fag, og så interesserer du dig selvfølgelig også for immaterialret (IP) og Life Science. Du har gerne allerede erfaring med informationssøgning, og måske har du også prøvet at udarbejde juridiske responsa og analyser. Det er vigtigt, at du har gode engelskkundskaber, da du bl.a. vil skulle udarbejde faglige nyhedsbreve på engelsk ligesom afdelingens rådgivning ofte foregår på engelsk. Samtidig er du grundig og omhyggelig. Og så er du teamorienteret og udstråler arbejdsglæde og godt humør.

 

Hvad tilbyder vi?

Accura tilbyder et fleksibelt, spændende og kompetencegivende job på 15 timer om ugen i en dedikeret erhvervsadvokatvirksomhed med en flad organisation og 400+ medarbejdere, hvor faglig og personlig udvikling prioriteres højt.

Vi har attraktive løn- og ansættelsesvilkår, herunder overtidsbetaling, obligatorisk pensionsordning og sundhedsordning. Du har endvidere mulighed for at tilmelde dig vores bogkøbsordning for studerende. Du får mulighed for at arbejde mere i ferier og eksamensfri perioder og arbejde mindre ved eksamenslæsning og skrivning af bacheloropgave og speciale.  Din udvikling prioriteres højt, og du får bl.a. mulighed for at deltage i kurser på Accuras interne kursusprogram Accura Academy.

Læs mere om, hvordan vi investerer i dig som student, på vores studenterunivers: https://accura.dk/karriere/student/

 

Hvem er Accura?

Accura er blandt de førende erhvervsadvokatfirmaer i Danmark. Vi rådgiver en lang række store nationale og multinationale erhvervskunder, lægemiddel- og medicobranchen samt fødevareindustrien, finansielle institutioner, kapitalfonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder samt private selskaber og deres ejere.

I 2023 flytter vi ind i vores splinternye, moderne og innovative domicil på Trælastholmen i Nordhavn, hvor vi får Orientkaj Metrostation som nærmeste nabo.

 

Hvad gør du nu?

Send en ansøgning hurtigst muligt via linket i denne stillingsannonce og vedhæft dit cv, eksamensbeviser og karakterer. Vi afholder løbende samtaler. Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at ringe til Junior HR Business Partner Mette Blem på 3078 6724.