Toldstyrelsen

Public

5 followers

Talstærke og koordinerende medarbejdere til Økonomi at Toldstyrelsen

Expires today

Kan du med din økonomiske faglighed og et skarpt strategisk blik bidrage til økonomistyringen i Toldstyrelsen? Vil du være med til at sikre, at beslutninger træffes på det bedst mulige grundlag? Og motiverer det dig at arbejde i en organisation i udvikling med en vigtig samfundsmæssig opgave? Så har vi måske jobbet til dig.

Bliv en central del af Toldstyrelsens økonomistyring

I Toldstyrelsens økonomikontor har vi ansvaret for den overordnede styring af styrelsens økonomi. Derudover håndterer vi opgaver i forbindelse med informationssikkerhed, beredskab, risikostyring, revisioner og lokationer.

Du bliver en del af det team, som arbejder med bl.a. økonomistyring af styrelsens budget, udgiftsopfølgninger, økonomisparring med ledere og medarbejdere, finanslovsarbejde, regnskabsopgaver og udarbejdelse af årsrapport. Vi varetager også politiske og strategiske budgetsager.

Vi søger medarbejdere til vores team. Vi fastlægger din konkrete opgaveportefølje ud fra dine kompetencer og ønsker. Overordnet set omfatter stillingerne:

  • ansvar for vedligeholdelse og udvikling af styrelsens datagrundlag for økonomistyring
  • en rolle som økonomipartner for en af styrelsens afdelinger med opgaver inden for økonomistyring, budgetlægning, budgetmøder og løbende budgetsager
  • ansvar for teamets rolle i styrelsens anlægsøkonomi, herunder styring af indkøb og serviceaftaler samt strategiske udviklingsprojekter
  • ansvar for styrelsens tidsregistreringsdata, herunder løbende monitorering og analyser af tidsopgørelser samt bidrag til udviklingsprojekter, bl.a. inden for produktivitetsstyring.

Du kan forvente en stejl læringskurve i et ungt kontor, der løfter i flok og varetager mange centrale opgaver inden for et samfundsmæssigt vigtigt område.

Analytisk tilgang, stærk økonomifaglighed og stor samarbejdslyst

Vi forestiller os, at du har en relevant videregående samfundsvidenskabelig uddannelse, fx som cand.oecon., cand.polit., cand.merc. eller cand.scient.pol., gerne med kendskab til offentlig forvaltning fra studie, studiejob eller anden erhvervserfaring. Det er en fordel, hvis du har erfaring med økonomistyring og kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation. Det vigtigste er dog, at du er klar til at sætte dig ind i nye arbejdsområder.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • er struktureret og har en stærk talforståelse
  • er imødekommende og god til at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere
  • går nysgerrigt og analytisk til dine opgaver og på den måde opnår tydelige resultater, der sikrer løbende forbedringer
  • tager ansvar for opgaveløsningen og processen og undrer dig undervejs
  • kan formidle klart, både skriftligt og mundtligt, til andre faggrupper end din egen – også når sagen er kompleks
  • har erfaring med databearbejdning, gerne VBA-kodning (én af stillingerne).

Vi understøtter en international samfundsopgave

Toldstyrelsen har ca. 950 medarbejdere fordelt over hele landet. Vi kommer med vidt forskellige baggrunde og fagligheder – men vi er alle drevet af at tage del i en vigtig opgave, og vi er stolte af de resultater, vi skaber. I staben arbejder vi hver dag ambitiøst på at understøtte styrelsens kerneopgaver, og vi samarbejder på tværs af hele organisationen om konstruktive løsninger. Hvis du har lyst til at samarbejde med engagerede kolleger i hele landet og vil være med til at løse en international opgave, der skaber værdi for Danmark og sikrer det danske samfund, så er Toldstyrelsen noget for dig. Sammen skaber vi muligheder på tværs af grænser.

Ansøgning og kontakt

Send ansøgning, CV, eksamensbevis og eventuelt yderligere relevant materiale via linket ”Søg stillingen” senest torsdag den 18. august 2022.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Morten Kruse Søland på telefon 72 38 44 48. 

Vi holder samtaler i uge 34. En eventuel anden samtalerunde vil foregå i uge 35. Test og case kan indgå i ansættelsesforløbet. Forud for ansættelse indhenter vi straffeattest og referencer. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. 

Dit arbejdssted er Slet Parkvej 1, 8310 Tranbjerg J.

Læs mere om ansættelse i Toldstyrelsen på toldst.dk/job. 

Toldstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Om Toldstyrelsen

’Vi understøtter smidig handel på tværs af de ydre grænser og sikrer en effektiv toldkontrol’ 

Toldstyrelsens opgave er at sikre enkel angivelse af korrekt told og en effektiv forvaltning af EU’s og Danmarks regler på toldområdet. I samarbejde med andre myndigheder arbejder vi for at forhindre illegal import og beskytte borgere og virksomheder mod ulovlige, farlige og sundhedsskadelige varer. I de kommende år har vi desuden en vigtig opgave med at modernisere og digitalisere toldområdet som fastsat i EU’s toldkodeks.

Vi løser fagligt krævende opgaver i komplekse processer. Vi skal samtidig levere et højt serviceniveau og en effektiv kontrol i alle dele af opgaven. Derfor kræver vi stærk koordinering og høj faglighed både internt og i samarbejdet med andre aktører, nationalt såvel som internationalt. 

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om, sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet, at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Toldstyrelsen på www.toldst.dk.