Power Platform Specialist at Energinet

Expires tomorrow

Vi er i gang med at skabe en digitaliseringsplatform til styring af vores store projektportefølje, og du har her muligheden for at være med! Hvis du elsker data og opbygning af rapporteringsgrundlag, motiveres af digitalisering og er klar til et stort ansvar i den grønne omstilling, så læs endelig videre.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Afdeling og opgaver

  • Du bliver en del af området Porteføljestyring og Planlægning i vores selskab Eltransmission. Vi understøtter Energinet med databaserede analyser og anbefalinger ift. anlægsprojektporteføljen på kort og lang bane. Målet er, at vi håndterer porteføljen via et dataunderstøttet styringscockpit og højkvalitets produktionsplanlægning.
  • Du bliver ansat i Afdelingen Analyse & Rapportering som har det overordnede ansvar at sikre et dataunderstøttet styringsværktøj for alle igangværende og kommende anlægsprojekter. Afdelingen består i dag af 8 personer inden for 3 fagligheder: Proces, Microsoft Power Platform og Systemer (herunder SAP). Samspillet mellem de 3 fagligheder – og resten af Energinet – er helt vitalt for at kunne lykkedes med den store opgave det er at udvikle og vedligeholde et dataunderstøttet styringsværktøj. Vi er allerede godt på vej og tager i disse dage de første skridt mod at nå vores overordnede mål. Og vi håber, du vil være med
  • Du kommer til at indgå i teamet Power Platform, hvor der i dag sidder 2 fagligt dygtige kollegaer. I et tæt samspil med dine kollegaer bliver du ansvarlig for at digitalisere og visualisere forskelligartede porteføljedata. Ligeledes skal du være med til at sikre kvaliteten af data og bidrage til forbedringer heraf. Du kan forvente at resultatet af dit arbejde bliver brugt som styringsværktøj både på projektrolle-, afdelings- og ledelsesniveau.

Dine konkrete arbejdsopgaver dækker blandt andet over

  • Udarbejde, opdatere og vedligeholde vores Microsoft Power BI Platform gennem tæt samarbejde med resten af afdelingen
  • Bygge Power Apps
  • Skabe og forstå sammenhæng på tværs af datakilder
  • Opdatere baggrundsdata til Microsoft Power BI
  • Sikre optimal data integration til relevante systemer
  • Samarbejde med andre fagområder

Kvalifikationer

Det vigtigste for rollen er at du er passioneret omkring at arbejde med data. Om den interesse kommer fra studie, erfaring eller andet er ikke så vigtigt for os.Du evner at se sammenhænge på tværs af platforme og arbejder struktureret og metodisk med data. Du er en dygtig Excel-bruger og er muligvis også allerede god til VBA-programmering og Power BI. Du er opsøgende, nysgerrig og løsningsorienteret. Du forstår vigtigheden af samarbejde og har viljen til at lære og videreudvikle dig både fagligt og personligt.

Ansøgning og kontakt

Bemærk at vi kun har brug for dit opdaterede CV, som du kan uploade via linket ”ansøg job”. Vi holder løbende samtaler og lukker rekrutteringen når vi har fundet den rette. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Stine Straarup på telefon 52 15 97 85.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside.