Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Public

291 followers

Studentermedhjælpere med interesse for agil it-udvikling til projektkoordinering og kommunikation at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Expires tomorrow

Studentermedhjælpere med interesse for agil it-udvikling til projektkoordinering og kommunikation

Tag del i udviklingen af fremtidens digitale, kundeorienterede og datadrevne toldvæsen.
I tæt samarbejde med Toldstyrelsen er vi i gang med at udskifte hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet grundet EU’s nye toldlovgivning. Arbejdet er samlet i toldprogrammet (EUTK - EU's nye ToldKodeks) og har stor betydning for danske virksomheders import og eksport og dermed vores samfund som helhed.

Det er en opgave, som kræver overblik, agilitet og et udpræget ønske om hele tiden at gøre processer og systemer lettere for vores dygtige toldere rundt om i landet. For at kunne levere en så stor leverance inden for kravene om tid og kvalitet, udvikler vi iterativt baseret principperne for et Scaled Agile Framework (SAFe).

Dine opgaver som studentermedhjælper i Kontoret for agil ledelse og Metode
Du bliver ansat i kontoret Agil Ledelse EUTK, hvor nøgleopgaverne omfatter understøttelse af udviklingen af de nye toldsystemer, hvilket vil sige projektstyring, procesoptimering og løbende rapportering på fremdriften af it-udvikling. Opgaverne løses efter principperne for et Scaled Agile Framework (SAFe).

Vi søger studentermedhjælpere til forskellige roller. I den ene rolle vil du primært skulle støtte Release Train-ledelsen og teamet omkring RTE (Release Train Engineer). I den anden rolle vil dine opgaver primært være som støtte til scrum masters. Opgaver kan være, men er ikke begrænset til:

Begge roller:

 • Forberede og deltage i PI Planning
 • Hjælp til opsætning og prints til brug i agile møder og workshops
 • Mødebooking og -planlægning
 • Kommunikation

Støtte til RTE:

 • Kommunikation på programmerne, eksempelvis nyhedsbreve eller fællesmøder, herunder også at indsamle og konsolidere den nødvendige information
 • Udarbejdelse af rapporter, hjælp til journalisering og lignende
 • Koordinering på tværs af programmet (eksempelvis pladsfordeling)
 • Forberede mødemateriale
 • Bestilling af varer til events eller ART
 • Andre løbende ad hoc-opgaver

Støtte til scrum master

 • Kommunikere teamets fremdrift via rapportering, overblik over kapacitet og rapportering af risks
 • Hjælpe med implementering af initiativer til at øge ART'ens agile modenhed, herunder at finde og opdatere team- og ART-metrikker
 • Vedligeholdelse af og støtte til systemer, eksempelvis i værktøjerne Jira og Confluence
 • Identificering og håndtering af forhindringer for udviklingsteams
 • Hjælpe med facilitering af de agile events såsom backlog refinement, sprint planning, review/demo og stand-ups
 • Assistere ved onboarding af nye teammedlemmer

​Da vores arbejde foregår efter en agil filosofi, er det yderst vigtigt, at du er selvstændig, proaktiv og i stand til at prioritere og løse mange forskelligartede opgaver.

Du bliver en del af et dynamisk og velfungerende kontor, hvor vi hjælper hinanden og vægter samarbejde om opgaverne højt. Omgangstonen er uformel, og vi holder løbende sociale aktiviteter af forskellig karakter.
Derudover bliver du en del af vores studenternetværk. Netværket fungerer som forum for videndeling, erfaringsudveksling og netværk på tværs af organisationen.

”Som studentermedhjælper i et stort it-program som Toldprogrammet har du mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige opgaver, som udvikler dig og giver dig studierelevant erhvervserfaring” fortæller studentermedhjælper Nina Cecilie Kruse og fortsætter: ”Og så bliver du taget rigtigt godt i mod med samme onboarding som dine fastansatte kolleger, hvilket gør, at du hurtigt får indsigt i ikke kun dine egne opgaver men også programmet som helhed”.

Om dig
Du er fagligt velfunderet, engageret og initiativrig. Du studerer som udgangspunkt it, management eller kommunikation (stud. it, stud. merc, stud. kom el. lign). Du interesserer dig for agil udvikling og er god til at kommunikere med mennesker på tværs af fagligheder, på skrift såvel som i tale. Du arbejder selvstændigt og struktureret, har overblik over dine arbejdsopgaver, og du formår at overholde aftalte deadlines. Du trives i et travlt og dynamisk miljø, hvor tingene ændrer sig hurtigt, og hvor opgaverne varierer i både størrelse og kompleksitet.

Om din nye arbejdsplads
Vores arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering i Danmark. Med stor indflydelse følger et stort ansvar, hvorfor vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være dybt fagligt specialiserede, samtidig med at vi har øje for hele samfundets behov – det er her, din faglighed kommer ind i billedet.

Vi hjælper hinanden og arbejder sammen for hele tiden at øge kvaliteten af alt, hvad vi gør. Kernen i vores arbejde er høje ambitioner, et fælles mål om integritet og transparens, hvorfor der er stort fokus på optimal ledelse og udvikling af samtlige ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I kontoret Agil Ledelse EUTK har vi en uformel omgangstone, og da vores daglige sparring medarbejdere imellem er en forudsætning for skabelsen af gode løsninger, er vi alle på lige fod i kontoret.

Toldprogrammet (EUTK)
I Toldprogrammet er vi pt. ca. 400 medarbejdere, herunder både interne medarbejdere og eksterne konsulenter. Vi har mange forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvor vi vægter læring og arbejdsglæde meget højt. Vi bor i moderne kontorfaciliteter på Frederiksberg lige ved Flintholm station og har fri parkering i kælderen.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet” senest 3. december 2021. Vi holder samtaler løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jørn Sinkbæk Jacobsen på tlf. 72376531.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes organisation – Det Statslige Område og Cirkulære om organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter, IT-medarbejdere (HK) i Staten. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder. Tiltrædelse snarest muligt.
Dit arbejdssted vil være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. ​
Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.