Tyba is now trusting JobTeaser for your career, activate your account now.

Activate now Questions?

Tolk (oppdragstaker) at Kristiansands kommune


Tolketjenesten TolkSør utfører tolke- og oversettelses oppdrag på ca. 50 språk for alle enheter i Kristiansand kommune og eksterne kunder. Avdelingen har 19 fast ansatte og bruker ca. 120 oppdragstakere som tolker/oversettere.
Vi er stadig på utkikk etter dyktige tolker som kan påta seg oppdrag ved fremmøte, skjerm og telefon etter behov.
Vi prioriterer tolker med minst kategori E i Nasjonalt Tolkeregister (NTR). Vi ønsker tolker i alle språk .
Arbeidsoppgaver
 Tolking mellom norske offentlige etater eller private aktører og minoritetsspråklige tjenestemottakere.
 Arbeidsoppgavene må utføres basert på «Retningslinjer for god tolkeskikk». Dette dokumentet kan
leses i sin helhet på:
Kvalifikasjoner
 • Meget gode kunnskaper i norsk og tolkespråket, både skriftlig og muntlig.
 • Norskkunnskaper bestått nivå "B2" eller fullført videregående skole i Norge.
 • Inngående kjennskap til begge kulturer og samfunnsforhold.
 • Søkeren må ha gode datakunnskaper. All kommunikasjon foregår digitalt.
 • Søkere som er registrert i Nasjonalt tolkeregister vil prioriteres. Dette må dokumenteres.
 • Vitnemål og attester må lastes opp i søknaden.

Personlige egenskaper
 • Plettfri vandel.
 • Evne til å opptre nøytralt og objektivt og tolke alt som sies uavhengig av egne holdninger eller
  meninger.
 • Evne til å overholde den strengeste taushetsplikt.
 • Ha forståelse for hva taushetsplikt innebærer i praksis og som en del av tolkeyrket.
 • Evne til å tolke ut ifra IMDi's
 • Evne til å takle periodevis stort arbeidspress og evne til å bevare fatningen, selv i stressende situasjoner.

Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 Utviklingsmuligheter. Opplæring vil bli gitt.
 Lønn etter tolkefaglige kvalifikasjoner.

Remember to mention that you found this position on Tyba