Verantwoordelijke Loonbeleid at KU Leuven

Verantwoordelijke Loonbeleid

(ref. ATP-2020-70) Laatst aangepast : 29/07/2020
Als HR partner stimuleert de Personeelsdienst de strategische reflectie rond het personeelsbeleid aan de KU Leuven. We hebben de ambitie om een relevant en toonaangevend loonbeleid uit te bouwen op maat van de internationale academische omgeving van de toekomst, rekening houdend met het decretale kader van het hoger onderwijs in Vlaanderen en de specifieke eigenheden van de verschillende statuten aan de universiteit. De klemtoon ligt op de remuneratie, maar vanzelfsprekend past dit in een breder “reward”-beleid waarbij ook de academische troeven, ontwikkelingsmogelijkheden en flexibele werk-privé organisatie, mee moeten zorgen voor het aantrekken en behouden van toptalent.
Functie
Je coördineert het verloningsdomein binnen de personeelsdienst. Je bouwt in overleg met je HR-collega’s en met de bestuurders en beleidsmakers van KULeuven een toekomstgericht loonbeleid uit.
Je bereidt beleidsvoorstellen voor. Hiertoe zorg je voor overleg en afstemming met verschillende stakeholders en maak je de nodige analyses en benchmarks met betrekking tot de positionering op de (internationale) arbeidsmarkt. Je brengt deze informatie en verschillende perspectieven samen in beleidsvoorbereidende nota’s en faciliteert de besluitvorming.
KU Leuven kent verschillende personeelsstatuten (professoren, onderzoekers, professionals in verschillende domeinen) met elk een specifieke financiële loopbaan. Je bouwt mee aan een verloningsbeleid dat intern de evenwichten hiertussen bewaart en tegelijk voor elk van de statuten/doelgroepen aantrekkelijk is op de externe arbeidsmarkt.
Je integreert het verloningsbeleid in de bestaande HR-processen, procedures en instrumenten. Je zorgt samen met de verantwoordelijken voor de andere HR-domeinen voor de vertaling van dit globale verloningsbeleid in concrete verloningsinstrumenten, de pay- en de postpayprocessen. Je werkt bijvoorbeeld aan de koppeling tussen het functieraamwerk en de baremieke structuur, de toekenning van prestatietoelagen en de link met promotiebeslissingen, de impact van een wijziging aan de groepsverzekering ..
Je zorgt ervoor dat de uitwerking en implementatie van het verloningsbeleid in lijn zijn met de steeds evoluerende regelgeving op vlak van arbeidsrecht, fiscaliteit en sociale zekerheid.
Je beheert een aantal specifieke verloningsinstrumenten zelf zoals de prestatietoelagen en de vergoedingen voor bestuursfuncties en helpt beleidsverantwoordelijken en de businessondersteuning op weg met concrete vragen. Je helpt bij de voorbereiding van het remuneratiecomité.
Je helpt het loonbeleid op een heldere en aantrekkelijke manier communiceren aan kandidaten en personeelsleden zodat iedere medewerker de positionering en de waarde van zijn/haar loonpakket kent.
Profiel
Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
Je hebt minimum 5 jaar werkervaring in het brede domein van Compensation & Benefits of een voor de functie relevant HR domein
Je voelt je thuis in een academische omgeving en je kan klassieke HR-instrumenten vertalen naar de concrete realiteit.
Je kan dossiers onderbouwen door cijfermatige analyses
Je bezit zowel sterke analytische vaardigheden als de kwaliteit om in complexe en technische dossiers de nodige synthese te brengen zodat je het debat en de besluitvorming helpt structureren op basis van verduidelijkende inzichten
Je hebt een goede kennis van de sociale wetgeving en hebt interesse in de evoluties in de domeinen fiscaliteit en sociale zekerheid
Je onderscheidt je door een systematische aanpak gecombineerd met de nodige flexibiliteit om in te spelen op ad hoc vragen en opportuniteiten
Je kan autonoom werken, je werkt resultaatgericht, bent nauwkeurig en hecht belang aan een klantgerichte dienstverlening
Je vindt een open en goede samenwerking met collega’s en partners belangrijk en je kan daarbinnen de nodige discretie en diplomatie aan de dag leggen
Je houdt van afwisseling, je bent leergierig en aarzelt niet om initiatief te nemen
Aanbod
Wij bieden een voltijdse (minimum 80%) tewerkstelling voor onbepaalde duur aan. Je kan rekenen op een uitdagende job in een dynamische omgeving, omringd door enthousiaste collega's. Je werkt vanuit het centrum van Leuven.
Aan deze functie is een salaris in graad 8 of graad 9 gekoppeld, afhankelijk van je ervaring en je competenties. Graad 10 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van bij de startomwille van doorgedreven kennis en ervaring extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen. Hiernaast bieden wij een kosteloze hospitalisatie- engroepsverzekering. Meer details over het salarispakket kan je terugvinden op de jobsite.
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 16/08/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
  • Sollicitatieprocedure
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Loopbaanmogelijkheden

Remember to mention that you found this position on Tyba