Senior Manager, Factory Solutions, Randers at Danish Crown Group


18/10/2019
Danish Crown Group Functions
DK-Randers

Senior Manager, Factory Solutions, Randers

Stillingen skal søges direkte SCR gennem følgende link:
Vi søger en dygtig Senior Manager, som kan lede en MES afdeling og binde eksisterende /kommende MES platform sammen med forretningen, SAP og fabrikkernes mange teknologiske løsninger.
Factory Solutions er en del af vores IT-afdeling som beskæftiger mere end 230 medarbejdere, som er placeret i lande over hele verden. Nærmere bestemt bliver du en del af Factory Solutions, hvor du vil få 86 dedikerede kolleger, som har til opgave at udvikle, implementere og drive produktions-IT-systemer på Danish Crown koncernens fabrikker i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og Kina. Factory Solutions er karakteriseret ved et højt fagligt niveau i et uformelt miljø, som i vidt omfang bygger på gensidig tillid, respekt for hinanden, ansvar og god omgangstone.
I stillingen vil du have personaleansvaret for p.t. 13 medarbejdere som består at et MES team, arkitekt/innovation og et udviklinger team. Dine medarbejdere vil arbejde tæt sammen med afdelingens øvrige teams i forbindelse med projektledelse, infrastruktur og 3 level support.
Din reference vil være til en Senior Director, og du vil være en del af ledelsesteamet i Factory Solutions. Arbejdsstedet er primært Randers, men som en del af en international koncern kan rejseaktivitet i et vist omfang forekomme.

Jobbet

Din primære opgave er at lede og sætte retning/formulere strategi for området. Du vil få tæt dialog med forretningen omkring arkitektur, projektetablering, principper og standarder. Du vil i mange tilfælde være med i diverse styregrupper og skal i samspil med projektlederne sikre en professionel projektgennemførsel.
Derudover vil dit ansvar være:
  • Lede og udvikle afdelingens medarbejdere.
  • Deltagelse i større og mindre projekter.
  • Styre teamet budget
  • Styrke og udvikle afdelingens medarbejdere
  • Sikre at forudsætningerne for et vellykket MES implementering er tilstede.
  • Styrer og optimere afdelingens ressourcer via afdelingens leder team.

Fabriks- /produktions IT-systemerne er ofte komplekse, og derfor er det vigtigt, at denne kompleksitet ikke virker afskrækkende. Teknologisk anvendes specialudviklede systemer, kombineret med mere traditionelle IT-systemer, som i vid udstrækning er baseret på Microsoft operativsystemer og databaser.

Faglig profil

Vi forventer, at du har nogle års ledererfaring, og at du har en bred viden inden for MES og øvrige shop floor systemer. Du er analytisk og strategisk tænkende, og det falder dig naturligt at arbejde med en løbende udvikling af området.
Gerne med erfaring som leder af MES afdeling, projektleder eller ledende konsulent.

Personlige kompetencer

Da vores IT-løsninger er komplekse og vidtfavnende, er det er vigtigt, at du er i stand til at skabe og bevare overblikket – også i pressede situationer. Jobbet indeholder mange kontaktflader, og det er derfor et krav, at du forstår værdien af godt samarbejde, overholder IT landskabets strategi, at du har gode kommunikationsevner på alle niveauer, samt at du er struktureret og løsningsorienteret. Din lederstil er synlig, engagerende og motiverende.
Stillingen skal søges direkte SCR gennem følgende link: https://scr.career.emply.com/apply/senior-manager-factory-solutions/ias84b/da

Remember to mention that you found this on Tyba