Danish Crown Group

Food & Beverages

2,098 followers

Maskinmesterstuderende: Praktik og afgangsprojekt at Danish Crown Group

Expires in 12 days


 
15/02/2019
Danish Crown & Tulip
DENMARK, Denmark (DK)

Maskinmesterstuderende: Praktik og afgangsprojekt

Som en af Danmarks største produktionsvirksomheder er vi i Danish Crown koncernen altid på jagt efter dygtige profiler. Dette er især gældende inden for det tekniske område, hvor mange af vores fabrikker også efterspørger studerende.
Følgende af vores Danish Crown og Tulip fabrikker i Danmark tilbyder maskinmesterstuderende på deres sidste semester at komme i virksomhedspraktik og lave afgangsprojekt (bachelorprojektet):
Horsens, Ringsted, Sæby, Svenstrup, Sæby, Herning, Blans, Vejle, Randers.
De studerende kan starte i praktik to gange om året – i januar/februar og september.
Virksomhedspraktik (3 måneders varighed)
I praktikken er arbejdets karakter relevant for maskinmesteruddannelsen og består af såvel udviklingsorienterede opgaver som opgaver af mere rutinepræget karakter. Som studerende i praktik deltager du i vores almindelige arbejdsgange og bliver dermed en aktiv del af hverdagen.
Du arbejder som praktikant på et teknisk niveau, der afspejler den virkelighed, du vil kunne møde efter endt uddannelse. Da vi søger studerende til flere fabrikker kan det variere, hvilke opgaver man får stillet som praktikant, da det afhænger af stedet - og det aktuelle behov i det tekniske område. Opgaverne kan for eksempel omfatte drift og vedligehold af alle typer maskiner og anlæg samt optimering af processer i alle typer tekniske anlæg. Du kan også beskæftige dig med projekteringsopgaver, ledelse og planlægning mv. med særligt henblik på optimering, drift, sikkerhed og miljø.
Bachelorprojektet (3 måneders varighed)
I samarbejde med dig vil vi forsøge at finde en problemstilling til dit bachelorprojekt, der tager udgangspunkt i en relevant sag for virksomheden og samtidig er central for maskinmesterprofessionen.

Forventninger

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og målrettet med et projekt. Du arbejder engageret og motiveret for at undersøge processerne på vores fabrikker og kan komme med friske indspark til potentielle løsningsforslag. Det forventes, at eksamensprojektet er gennemarbejdede og realistisk, således at det er muligt for os at implementere det færdige projekt efterfølgende.
Det er vigtigt, at du kan begå dig i et dynamisk produktionsmiljø med mange forskellige aktører. Du har en naturlig flair for teknik og sans for optimering.
Du er nytænkende, initiativrig og omkostningsbevidst. Du har en positiv indstilling og motiveres af at få tingene til at lykkes. Herudover er du robust, selvstændig og ansvarsbevidst.
Du kan forvente et interessant praktikophold og samarbejde inden for det tekniske område i en dynamisk virksomhed med et væld af spændende tekniske løsninger. Du vil få tilknyttet en mentor, der følger dig og bliver din ansvarlige kontaktperson. Hvis du lever op til forventningerne og gør en god præstation, vil der efter endt samarbejde være gode muligheder for at gøre karriere i koncernen.

Praktisk information

Der laves en praktikaftale mellem dig som studerende og os som praktikvirksomhed. Denne aftale beskriver, hvilke opgaver du skal arbejde med i din praktiktid.
Du er berettiget SU (statens uddannelsesstøtte) i hele bachelorsemestret (praktik + afgangsprojekt), og praktikken er således ulønnet.
Et krav er, at du har afsluttet alle dine fagemner inden uddannelsens sidste semester.
Vi kan i kontrakten tilføje regler om eventuelle tavshedserklæringer, hvilket du har pligt til at overholde.
Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning og dit CV.
Dette er et åbent jobopslag, og du bedes derfor venligst bemærke følgende. Vi kontakter dig kun, såfremt din profil skulle vise sig at være interessant for os.
I alle led i værdikæden hos Danish Crown er det mad, vi har fokus på, og det er mad, vi producerer og sælger til kunder og forbrugere verden over. Du bliver en del af en stærk kultur med rødder i den danske andelsbevægelse, og på alle niveauer i organisationen vil du møde en uformel og direkte omgangstone.
   

Remember to mention that you found this position on Tyba