Analyse- og metodestærk akademiker at Banedanmark

Expires in 14 days


Sektionen for Hændelser og Analyser i Kvalitet & Sikkerhed søger en analytiker, der skal være med til at effektivisere vores kvantitative og kvalitative analyser og løsninger.
Kvalitet & Sikkerhed er en støttefunktion i Banedanmark. Vi er omkring 50
medarbejdere, som støtter områder og sektioner på tværs af Banedanmarks organisation
inden for fagområderne hændelseshåndtering, ledelsessystem, trafikale regler og risikoledelse.
Analyseenhedens opgave er at analysere sikkerhedsbrister på og ved jernbanen.
Du vil blive en del af et lille, men effektivt team, hvor der er højt til loftet og rig mulighed for at sætte dit eget præg på dine opgaver. Vi har teammøde hver uge, hvor udkast til analyser diskuteres, og nye analyser igangsættes.
Er du metodisk stærk, har du styr på dine variable, og er du god til at tænke i lineære løsninger?
Du skal hjælpe med at opbygge modeller, så vi kan overvåge udviklingen af en række sikkerhedsmæssige indikatorer. Vi hjælper dig med at identificere hvilke indikatorer, der er interessante, og hvilke variable, som f.eks. geografi, kørselstype, operatør, strækningstype osv., der kunne være interessant at sammenholde indikatorerne med.
Du vil deltage i ad hoc analyser, som igangsættes, når der i organisationen opstår mistanke om, at der er problemer med et bestemt område eller en bestemt type sikkerhedsbrist. En stor del af dit arbejde vil derfor også bestå i at indhente relevant datamateriale fra andre dele af organisationen.

Er du analytisk skarp og har flair for tal?

Du har en relevant akademisk kandidatuddannelse, og gerne et kendskab til jernbanen og Banedanmarks organisering. Måske har du relevant erfaring med analyser og/eller effektivisering fra eksempelvis centraladministrationen, konsulentbranchen eller virksomheder i den offentlige eller private sektor.
Banedanmark startede for et par år siden en kortlægning af risici på stationer bl.a. ved at udvikle et risikotal for perronovergange. Dette arbejdes skal du drive og videreudvikle, så kendskab til Banedanmarks indsats på området vil være et plus. Du kan bevare overblikket ved store datamængder, og du har erfaring med statistisk analyse enten fra dit studie eller erhvervserfaring. Du kender styrker og svagheder ved de forskellige metoder, og du kender ligeledes til mulige problemstillinger ved dataindsamling og datavalidering.
Du skal kunne formidle problemstillinger, resultater og anbefalinger klart og præcist, både mundtligt, skriftligt og visuelt. Du har stærke samarbejdsevner og er god til at skabe relationer. Derudover vil det være en fordel, hvis du har kendskab til eller prøvet at arbejde i SAP eller GIS.

Løn

Du ansættes i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef Niels Hansen. Send din ansøgning og CV hurtigst muligt.
For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stillingen” og følger instruktionerne.
Apply now

Remember to mention that you found this position via Tyba