Åpen søknad informasjonsteknologi - IT at Forsvarets forskningsinstitutt


Instituttets felles IT-systemer og tjenester er organisert i en egen IT-enhet som har ansvaret for å forvalte, utbygge, utvikle og drifte alle sentrale IT-løsninger. Vi har en moderne IT-infrastruktur.
Åpen søknad betyr at din søknad vil være med under vurderingen av søkere når en stilling innenfor dette fag-/arbeidsområde utlyses via våre nettsider. Du vil kun bli kontaktet dersom du skulle være av interesse for aktive stillinger som er utlyst. Det vil ikke bli sendt tilbakemelding om at man ikke er kvalifisert eller liknende til kandidater med en åpen søknad.
FFI forbeholder seg retten til uten forvarsel å slette ufullstendige søknader som ikke inneholder elektronisk utfylt CV og søknadstekst.
Eventuelle spørsmål kan rettes til HR-enheten på telefon: 63 80 71 20 eller på epost: jobb@ffi.no

Remember to mention that you found this position on Tyba