E.ON

Multiple industries

1,019 followers

E.ON är ett energibolag med hjärtat i hållbarhet som verkar på en marknad i ständig förändring. Hos oss är alla lika olika, men vi har en sak gemensamt. Vi brinner för vårt mål att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Ett nytt energilandskap växer fram och efterfrågan på förnybar energi ökar. Vi tar klimatfrågan på största allvar och tror på handling - här och nu. 

Förnyelsebar energi i Sverige

Genom EU:s direktiv har medlemsstaterna ett bindande mål fram till 2020 kring främjandet av energi från förnybara källor. För Sverige innebär detta att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020. Denna nivå passerades redan år 2012. 

Vi på E.ON vill göra vår del i att uppnå ett ännu mer ambitiöst mål och har därför ett eget mål att ställa om till 100% förnybar och återvunnen energi år 2025. Mer om vår vision kan du läsa här:

Vision 2025

Nytt Nordiskt huvudkontor i Malmö - inflytt 2023!

Både E.ON och Castellum vill bygga ett kontorshus som är extraordinärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta ska genomsyra projektet i alla aspekter såsom byggproduktion, val av material och energilösningar. Byggnaden kommer att förses med kyla och värme via ectogrid™- en lösning av E.ON för att dela restenergi mellan byggnader. Nybyggnationen kommer att certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivå BREEAM Outstanding, och enligt The Well Building Standard. Den senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet.


Läs mer om E.ONs nya nordiska huvudkontor

Det är dags att börja dela energi.

Idag sprutar städer ut mängder med energi. Det är så pass mycket energi att man hade kunnat täcka hela städers behov av värme och kyla om man hade tagit tillvara på den. ectogrid™ gör det möjligt genom att koppla ihop byggnader med olika energibehov, vilket betyder att man kan utnyttja varandras restenergi. Då utnyttjar vi den redan befintliga energin på ett optimalt sätt innan vi tillför ny energi till området.

Läs gärna mer om ectogrid™ på Medicon Village i Lund.

ectogrid™